Kursy na wózki widłowe

Kurs operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym i bezpieczną wymianą butli gazowych.

Wymagania w stosunku do kandydatów:

  • pełnoletność - z dniem rozpoczęcia kursu słuchacz musi mieć ukończone 18 lat
  • ukończona co najmniej szkoła podstawowa
  • odpowiedni stan zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi
  • Słuchacz kursu operatorów wózków jezdniowych nie musi posiadać prawa jazdy!

Wymagane dokumenty

(na podstawie których odbywają się przyjęcia na kurs):

  1. orzeczenie lekarskie zezwalające na obsługę wózków widłowych
  2. czytelna kserokopia dowodu osobistego

Uprawnienia po kursie:

Według nowych regulacji do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia mogą zostać dopuszczone osoby, które ukończyły 18 lat oraz posiadają zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych. Certyfikat taki jest otrzymywany na podstawie przepisów o trybie sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych przez Urząd Dozoru Technicznego.

Posiadamy programy nauczania wg najnowszych wytycznych nauczania na kurs operatora wózka widłowego. Pomożemy Ci sie przygotować do egzaminu przed UDT.

HUSPremium.plStrona wykonana przez Strony WWW - doneta.pl