Usługi P. Pożarowe

Nasza oferta charakteryzuje się tym, iż poza podstawowymi usługami związanymi z ochroną przeciwpożarową, świadczymy również szkolenia i usługi dodatkowe, które ułatwiają wdrożenie procedur i instrukcji, pomagają rozwiązać ewentualne problemy oraz gwarantują prawidłowe przystosowanie zakładu pracy do aktualnych przepisów prawa. Nasze usługi to kompleksowa pomoc i szkolenia we wszelkich kwestiach związanych z bezpieczeństwem pożarowym w przedsiębiorstwach.

Usługi związane z bezpieczeństwem pożarowym obejmują następujące działania:

 • dla budynków i obiektów budowlanych – tworzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zgodnych z obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami
 • profesjonalne przeglądy PPOŻ i stworzenie odpowiedniego protokołu
 • szkolenia pracownicze
 • stworzenie niezbędnych instrukcji oraz procedur i zarządzeń
 • analiza ryzyka pożarowego i technologicznego w zakładzie pracy oraz przedstawienie wypływających z niej wniosków
 • doradztwo związane z bierną ochroną przeciwpożarową i zagrożenia wybuchem oraz odpowiednich metod i organizacji stanowiska pracy

wyposażanie zakładów pracy w niezbędny sprzęt, jak:

 • instrukcje przeciwpożarowe
 • wykazy telefonów alarmowych
 • znaki bezpieczeństwa ewakuacyjne
 • znaki bezpieczeństwa PPOŻ
 • pożarnicze tablice informacyjne
 • podręczny sprzęt gaśniczy
 • doradztwo w sprawie ochrony przeciwpożarowej
 • przeprowadzanie prób ewakuacji oraz sporządzanie stosownej dokumentacji

Oferujemy umowy o stałej współpracy oraz realizację zleceń jednorazowych.

HUSPremium.plStrona wykonana przez Strony WWW - doneta.pl