RODO

Szanowni Państwo.

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018r Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 ro. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE HUS „Premium” Ośrodek doskonalenia Kadr Wojciech Piskulski przekazuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 1. Administrator: Administratorem Państwa danych osobowych jest HUS „ PREMIUM” OŚRODEK DOSKONALENIA KADR Wojciech Piskulski z siedzibą w Damasławku, ul. Kościelna 3, 62-110 Damasławek.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: kontakt możliwy w formie elektronicznej na adres e-mail: iod@huspremium.pl oraz w formie tradycyjnej pisząc na adres siedziby Administratora
 3. Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych:
  • dane identyfikacyjne,
  • dane kontaktowe,
  • dane korespondencyjne,
  • dane pracowników Kontrahentów Hus „Premium” przekazanych do celów szkoleniowych oraz wystawiania zaświadczeń o odbytych kursach i szkoleniach
 1. Cel i podstawa przetwarzania:  Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:
  • rozliczenia się na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego;
  • realizacji zadań wynikających z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • Rozporządzenia Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
  • archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu  zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
  • ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego naszego prawnie uzasadnionego interesu;
  • rozpatrywania skarg i windykacji, w przypadku ich wniesienia;
  • nasz prawnie uzasadniony interes,
 1. Odbiorcy danych: odbiorcą Państwa danych osobowych będą: firmy współpracujące w zakresie usług IT, kancelarie prawne, biuro rachunkowe, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 2. Okres przechowywania: dane przechowywane w oparciu o zgodę możemy przetwarzać do czasu, aż wycofają Państwo wyrażoną w tym zakresie zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów HUS „ Premium”  stanowiących podstawę ich przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 5 lat od końca roku, w którym doszło do zrealizowania zamówienia.
 3. Pouczenie o prawach: W związku z przetwarzaniem Państwa danych przez Hus „ Premium”  przysługuje Państwu: prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; 
 1. Prawo skargi: W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez HUS „ Premium” narusza Państwa prawa, możecie Państwo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych; UODO ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa
 2. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 3. Państwa dane nie będą udostępnianie poza EOG  ani do organizacji międzynarodowych.

     11. Cofnięcie zgody:  w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonych zgód w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody poprzez bezpośredni kontakt z HUS „Premium”., w formie pisemnej na adres siedziby firmy  lub przez kontakt mailowy z IOD, chyba że przepis prawa stanowi inaczej.

HUSPremium.plStrona wykonana przez Strony WWW - doneta.pl