Audyty

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani przeprowadzeniem audytu w Państwa firmie zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Nasze kompetencje i wieloletnie doświadczenie pozwalają przeprowadzić skuteczny audyt Waszej firmy, gdzie zawsze na koniec zostaje on punkt po punkcie omówiony byście mieli Państwo obraz oraz dokument stwierdzający stan prawny waszej firmy. Audyty przeprowadzamy na zlecenia jednorazowe oraz dla klientów z nami współpracujących nieodpłatnie corocznie.

Przeprowadzamy audyty z:

  • stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków i innych obiektów oraz dostosowaniem budynków do wymogów ochrony przecipożarowej,
  • informatyczne,
  • ochrony danych osobowych oraz administrowania danymi,
  • techniczne,
  • socjalne.
HUSPremium.plStrona wykonana przez Strony WWW - doneta.pl